Jan 25, 2009

Faraidh Dan Anak Suami Pertama

Hasnah ada seorang anak perempuan dengan suami pertama.
Dengan suami sekarang pula dia ada 6 orang anak lagi.

Kemudian Hasnah meninggal dunia.

Apakah anak perempuannya dengan suami pertama itu mempunyai hak ke atas harta peninggalannya sebagaimana anak-anak perempuan dari suami sekarang?

Jika dia ada hak, apakah haknya sama dengan anak-anak perempuan suami sekarang?

**********************
tytsezh
Panel Feqh

Assalamualaikum,

Bahagian anak pada harta tarikah ibu atau bapanya tetap sama .Mengenai soalan diatas bahagian seperti berikut:

Suami 1/4.dan anak-anak lelaki/perempuan adalah baki.Jika tiada anak lelaki,maka bahagian anak perempuan 2/3 dan bakinya pada baitul Mal.

Contoh:

Suami 1/4

AP(semuanya perempuan 7 orang termasuk anak suami dulu)

2/3.


Baitul Mal :Baki

Suami 21/84

setiap AP 8/84(7 orang)

BM 7/84.

0 comments:

Post a Comment