Jan 21, 2009

Hak Talaq Setelah Rujuk Semula

Salams...
Saya nak tanya sekiranya ada seseorang isteri yang diceraikan dengan talak dua dan abis waktu ruju' sehingga 3 kali suci hendaklah dengan dinikahkan smula dgn akad baru... so persoalannya adakah lelaki tersebut mempunyai 3 talak baru seperti org baru berkahwin? atau ia masih terikat dgn turutan talak lama ?
_________________
Salam

Talak sebegini dinamakan Talaq Bain Sughra. Mereka yg ingin mendapatkan bekas isterinya, hendaklah memperbaharui aqad serta maharnya. Adapun mengenai baki talak, terdapat perbezaan pendapat di kalangan fuqaha’. Berikut kita ringkaskan:

Apabila telah dinikahi kembali isteri yg telah habis waktu iddahnya, maka baki talaqnya adalah sisa talak yg tertinggal sebelumnya. Iaitu; sekrianya si suami telah mentalakkan isterinya sekali, maka talak yg ada padanya walaupun sesudah habis iddah, adalah 2 sahaja. Ini merupakan pendapat Syafi'iyyah dan Malikiyyah. Demikian juga pendapat Khalifah Umar ra.

Manakala Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat, suami yg mengahwini isterinya semula, memperolehi kembali semua hak talaknya iaitu ketiga2 talak.

Sekian. WA.

Wassalam

Fiqhus sunnah 8
Sayyid Sabiq

Himpunan Isu2 Feqah Terpilih
Ustaz Basri Ibrahim

0 comments:

Post a Comment