Jan 21, 2009

Masalah Zihar

Salam
Saya nak tanya tentang masalah zihar.

Isteri saya bertanya adakah telinganya macam telinga anak perempuan kami. Lalu saya menjawab "ya, macam ni la (salmbil merujuk kepada telinga anak perempuan kami). Adakah kenyataan sedemikian boleh menyebabkan zihar. sekian

***************

Wassalam
Tas-hih/Tahqeeq

'ZIHAR' = punggung. Zihar ialah metod perceraian jahiliyah Arab.
Maka jika menyebut telinga dengan maksud memulia dan memanjakan isteri tidaklah ada implikasi Zihar. (alJaziri, Fiqh 'ala madzaahib arba'ah: 4/501; Syaikhul Islam Ibn Hajar alHaithami, Tuhfah: 8/184). Teks dari Syaikh Ibn Hamat itu baik sebagai pengetahuan mengenai Zihar. WA

0 comments:

Post a Comment