Jan 21, 2009

Melihat Kemaluan Isteri Dan Oral Sex

Apakah pandangan dar sudut Islam dan kesihatan... (Melihat kemaluan isteri dan melakukan seks oral kepada farajnya)?

****************
Jawab:

Soalan2 jenis ini kena dijawab sebelum tiba bulan Puasa.

1. Melihat kemaluan isteri atau suami

Hadis2 yg tidak sahih:

a. Dari Aisyah ra,” saya tidak pernah sama sekali melihat kemaluan RasuluLLah saw.
Takhreej Hadis oleh alMuhaddith alAlbani (w. 2 Okt 1999)
Jalur satu: Imam Tabrani (w. 360H, asSogheer/27), Abu Nu’aim (w.416H, Hilyah:8/247), alKhatib (w. 458H, alJami’:1/225). Tahqeeq Ibn Hajar Asqalani: Hadis Batil (w. 852H, Lisan alMizan), terdapat perawi bernama Birkah, pemalsu Hadith.
Jalur dua: Imam Ibn Majah (w. 273H, asSunan:1/226), Ibn Sa’ad (w. 240H, Tabaqat: 8/136) Tahqeeq oleh alBusyiri (alZawaid), Hadis Dha’ef kerana terdapat dalam sanadnya maula Aisyah yg majhul (tidak dikenali)
Jalur tiga: Imam Abu Syaikh (w. 369H, Akhlaq anNabi: 251) Hadis dha’ef kerana mata sanadnya terdapat Abu Salih yg dha’ef.

b. Dari Utbah bin Abd Salami,” apabila seseorang mendatangi isterinya, maka hendaklah ia menutupi kemaluannya dan jangan keduanya telanjang bulat.”
Jalur 1: HR Ibn Majah (Sunan: 1/592). Dha’ef menurut alBusyiri.
Jalur 2: HR anNasa’iy (w. 303H, Isyrat anNisaa’: 1/79) Ibn Adi (w. 365H, alKamil: 2/149) dari Abdullah bin Sarjis. Dha’ef menurut alIraqi (w. 806H, Takhreej alIhya')
c. Hadis yg berbunyi, "apabila salah seorang kamu mendatangi isterinya atau hambanya, janganlah melihat kemaluannya kerana akan menyebabkan kebutaan.” Hadis Maudhu’ (Albani, alAhaadith adDha’efah wal Maudhu’ah,# 195) Juga oleh Ibn Jauzi dan Ibn Daqeeq al'Id.
Hadis2 yg sahih, yg membolehkan melihat kemaluan keduanya:

a. Dari Aisyah ra, “ saya pernah mandi berdua dgn RasuluLlah saw dari satu wadah (takungan air)..” (muttafaq ‘alaih) Ibn Hajar Asqalani (Fat-hul Bari: 1/290) dari AdDaudi. Hadis ini menjadi dalil bolehnya melihat kemaluan (baik suami atau isteri)
b. Dari Mu’awiyah bin Haidah ra,” peliharalah auratmu kecuali terhadap isteri dan hamba wanitamu.” HR seluruh ahli Sunan kecuali anNasa’iy. Sanadnya hasan, disahihkan oleh alHakim, azZahabi dan dikuatkan oleh Ibn Daqeeq alIid.
Hukum yg rajih: Rumusan Ibn Hajar (Fat-hul Bari: 1/307), HARUS melihat kemaluan isteri atau suami.

2. Hukum menjilat kemaluan isteri. Dalam istilah seksologi Barat ia dinamakan ‘cunnilingus’ yakni teknik yg baru, bizzare dan dianggap luar biasa bagi orang Timur. Bagi masyarakat yg sudah biasa dgn teknik2 yg tradisional (kemasukan zakar ke dalam faraj), ingin pula mencuba sesuatu yg luarbiasa, maka seks oral (cunnilingus), suami menjilat faraj ini dianggap luarbiasa, kerana ia tidak pernah dibincangkan dan tidak dilakukan oleh orang kebanyakan. Oleh kerana ia isu baru dan luarbiasa, maka tidaklah dibincangkan dalam kitab2 Fiqh klasik kerana tingginya akhlak dan budaya zaman salaf (sahabat dan tabi’in), maka keputusannya (harus atau tidak, kita serahkan pada ANDA. Anda adalah sebaik-baik hakim. Yang paling penting anda tahu cara2 melakukannya dgn saintifik, hygenic dan tiada unsur paksaan dan kedua-dua pasangan suami isteri itu menyukainya dan ianya memberi kenikmatan kpd mereka berdua. Terdapat cecair pembersih faraj yg secara terbuka dijual di Farmacy kerana di zaman kita saya rasakan berlaku perubahan drastik pada uruf dan penyibaran informasi terutama internet tentang seks. WA
_________________
Post subject: Re: SJ - 3023: [18sx] Tambahan dari abuhusna dgn JKK

Quote:

From: abuhusna

Assalamualikum, Berhubung dengan masalah suami menj**** kemaluan isteri ada disebut dalam kitab Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Quran ketika al-Imam al-Qurtubi menafsirkan ayat 31 surah a-Nur beliau menyebut pendapat Imam Asbagh yang dinukilkan drp Imam Ibn Arabi:

اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين‏:‏ أحدهما‏:‏ يجوز؛ لأنه إذا جاز له التلذذ به فالنظر أولى‏.‏ وقيل‏:‏ لا يجوز؛ لقول عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما رأيت ذلك منه ولا رأى ذلك مني‏)‏ والأول أصح، وهذا محمول على الأدب؛ قال ابن العربي‏.‏ وقد قال أصبغ من علمائنا‏:‏ يجوز له أن يلحسه بلسانه‏.‏ وقال ابن خويز منداد‏:‏ أما الزوج والسيد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد وظاهر الفرج دون باطنه‏.‏ وكذلك المرأة يجوز أن تنظر إلى عورة زوجها، والأمة إلى عورة سيدها‏.‏

iaitu kenyataan Imam Asbagh: يجوز له أن يلحسه بلسانه‏ yang bermaksud: Harus baginya (suami) menjilatnya (kemaluan isteri) dengan lidahnya. Ini sebagai tambahan sahaja drp saya untuk menguat pendapat yg telah dinyatakan oleh Tuan THTL sebelum ini. Wassalam p/s: Saya tak tahu cara nak memasukkan respon saya ini selepas jawpan Tuan THTL. rjk: http://www.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=136&CID=151#TOP

1 comments:

Anonymous said...

saya selalu mengamalkannya .isteri saya amat-amat menyukainya.

Post a Comment