Mar 16, 2009

Ikhtikaf dan Sujud Ketika Haid

Al-Munir

salam..

1. apakah hukum bagi wanita haid beriktikaf di dalam masjid?

2. Perlukah kita berwuduk dan suci dr hadas ketika hendak melakukan sujud di luar solat, spt sujud tilawah dan sujud syukur..

wassalam, barakkallahufiekum

************
thtl

Wassalam

alJawab:

1) Wanita haidh tidak dibolehkah i'tikaf menurut madzhab muktabar yang empat. Manakala fiqh Salafiyah (Syaikhul Islam Ibn Taymiyah) juga tidak membolehkan wanita haidh i'tikaf kerana i'tikaf mesti dikembarkan dengan Puasa. Maka oleh kerana wanita haidh tidak boleh berpuasa, maka i'tikaf tidak bermakna jika tidak didahului dengan puasa. (al-Albani, Qiyam ramadhan almubarak)

2) Apakah suci menjadi syarat sujud syukur atau sujud tilawah: di sini terdapat dua pendapat. madzhab Syafi'iy menetapkan suci (wudhu') di syaratkan. Mereka menggunakan dalil hadith Muslim, " Allah tidak menerima solat tanpa bersuci" Madzhab Syafi'iy menisbahkan sujud tersebut sebagian dari solat. Ia diperkuat oleh Imam Ibn Abdil Barr (alkafi, 1/262)

Pendapat kedua ialah madzhab Hanbali dan Maliki dan ahli tahqiq seperti Syaikhul Islam Ibn Taymiyah (majmu Fatawa 23/ ms 169, cetakan Riyadh), muridnya Ibn Qayyim dan ulama-ulama Tanah Haram yang diketuai oleh almarhum Syaikh alMuhaddith Abdullah ben Baz. mereka membantah sujud syukur dan sujud tilawah sebagai solat. Allah lebih mengetahui dalam hal yang khilaf.

2 comments:

Unknown said...

Salam..

Apakah hukum nye kalau wanita yg haidh itu berselawat??

Sarah

Anonymous said...

insyaAllah, berselawat serta berzikir itu kiranya dibenarkan. Asalkan sentiasa berniat untuk berzikir kerana Allah.

Post a Comment