Jul 21, 2009

Aqad Nikah Diwakilkan

SOALAN:
Khay4_me

Salam

Saya nak tanya satu peristiwa yg telah berlaku di satu tempat di Johor, bilamana satu majlis perkahwinan dimana akad nikah dilakukan di malaysia, tetapi pasangan pengantin lelaki & perempuan, dalam pada waktu yang sama berada diluar negara. Minta penjelasan daripada Ustaz.

terima kasih
Wassalam

****************
JAWAPAN:
albaruhiyy
Panel Feqh

Wassalam

Para ulama Islam memutuskan bahawa hukum perwakilan dalam akad nikah pada ijab dan qabul adalah sah dan harus. Kerana nabi s.a.w. pernah mewakilkan Amru bin Umayyah dan Aba Rafi’ menerima (qabul) nikahnya. Dan jua kerana hajat kepada demikian, kemungkina ia perlu kepada perkahwinan daripada jarak jauh yang sukar untuk musafir”.
[al-makmuj 14/97 dan al-Mughni 10/254]

Dalam hadis kisah perwakilan Abu Rafi, al-Shawkani berkata :

وفيه دليل على جواز التوكيل في عقد النكاح من الزوج
“Dan padanya dalil menunjukkan harus perwakilan dalam akad nikah daripada pihak lelaki”.

Rujuk Nayl al-Awtar, Kitab al-Wakalah, Bab ma yajuz al-tawkil fihi minal uqud

Wallahualam

0 comments:

Post a Comment