Nov 21, 2009

Berzakat Kepada Sudaranya Tanpa Pengetahuan Suami

Oleh - Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta

Pertanyaan
Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta ditanya : Apakah boleh bagi seorang wanita untuk mengeluarkan shadaqah daripada hartanya sendiri atas nama salah seorang saudaranya yang telah meninggal tanpa sepengetahuan suaminya, dan apakah hukumnya jika yang disedekahkan itu adalah harta suaminya ?Jawapan
Boleh bagi seorang wanita untuk mensedekahkan hartanya sendiri untuk salah seorang saudaranya yang telah meninggal demi mencari keredhaan Allah سبحانه و تعالى dengan maksud agar pahala dan faedahnya kembali kepada mereka, kerana dia berkuasa terhadap hartanya sendiri dan dia bebas untuk mengeluarkan hartanya itu selama masih dalam batasan-batasan yang telah disyari’atkan Allah سبحانه و تعالى. Bersedekah adalah perbuatan baik yang mana pahalanya akan sampai kepada orang yang bersedekah atas namanya jika Allah menerimannya. Adapun jika wanita itu bersedekah dari harta suaminya dan suaminya tidak mencegah perbuatan itu, maka boleh bagi wanita itu untuk bersedekah tanpa sepengetahuan si suami. Akan tetapi jika suaminya melarang hal tersebut maka tidak boleh bagi si isteri untuk bersedekah tanpa sepengetahuan suami.[Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, 8/157]Berzakat Kepada Saudaranya Tanpa Sepengetahuan Suaminya

Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta

Pertanyaan
Al-Lajnah Ad-Daimah Lil Ifta ditanya : Jika seorang memiliki saudara perempuan yang telah menikah dan semuanya dalam keadan fakir, bolehkah saudari orang itu boleh menerima zakat dari saudara-saudaranya ?

Jawapan
Nafkah seorang wanita adalah kewajipan bagi suaminya, dan jika suami itu seorang yang fakir maka bagi saudara-saudara isterinya hendaklah memberi zakat kepada saudara perempuan mereka itu agar dia mendapat nafkah untuk dirinya sendiri dan untuk suaminya serta untuk anak-anaknya. Bahkan jika si isteri ini memiliki harta yang wajib dizakati, maka hendaknya mengeluarkan zakat hartanya itu kepada suaminya agar suaminya itu dapat memberi nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya.

[Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, 8/157]

[Disalin dari buku Al-Fatawa Al-Jami'ah Lil Mar'atil Muslimah, edisi Indonesia Fatwa-Fatwa Tentang Wanita 1, penyusun Amin bin Yahya Al-Wazan, terbitan Darul Haq, hal 220-221, penejemah Amir Hamzah Fakhruddin]

0 comments:

Post a Comment